دیپلمات جمهوری اسلامی تروریست از آب درآمد

وقتی می گوییم جمهوری اسلامی یک حکومت و یک دولت نیست بلکه یک گروه تروریستی است که کشوری را اشغال کرده، سخنی به گزاف و اغراق نگفته ایم. ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر ترور و خرابکاری و دشمنی با تمدن جهانی

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی، تنها حکومت تروریستی جهان

امروز مایک پومپئو اطلاعات جدیدی از همکاری و پیوند جمهوری اسلامی با گروه تروریستی القاعده را منتشر کرد. براساس این اطلاعات رهبران و اعضای این گروه تروریستی تحت حمایت سپاه پاسداران ساکن شده و برای عملیات تروریستی در نقاط مختلف

بیشتر بخوانید

چرا با داشتن منابع گازی، به مازوت سوزی روی آورده اند؟

چرا کشوری که بزرگترین منابع گاز را در اختیار دارد باید با کمبود گاز مواجه باشد؟ چرا بجای سرمایه گذاری در سوریه و لبنان و خرج جنگهای نیابتی و پرورش تروریست و طلبه ، در بخش استخراج و تولید گاز و گازرسانی اقدام نکرده اید که امروز مجبور به مازوت سوزی شوید؟

آن ایرانیان کج اندیشی که در داخل و خارج کشور ترامپ را بخاطر بیرون آمدن از پیمان محیط زیستی پاریس سرزنش میکردند امروز چرا در برابر مازوت سوزی رژیم آدمکش جمهوری اسلامی ساکتند؟ چرا دیگر دلشان برای محیط زیست و گرمایش زمین و سوراخ شدن لایه ازن دلسوزی نمی کنند؟

بیشتر بخوانید

اقتدار پوشالی رژیم

توئیتر– این نظام که سرآمد مرگ اندیشی و خصومت با مدرنیته و هر گونه پلیدی است، با نمایشی از اقتدارهای پوشالی، هم قصد ترساندنِ ایرانیِ درون و برون مرز را از براندازی دارد و هم دنیای همفکرِ (غربی) خود را

بیشتر بخوانید

خاک بر سرت جمهوری اسلامی

طرفداران جمهوری اسلامی و چپول های ضد امریکایی هرگاه میخواهند دیکتاتوری و اعمال ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی را ماله کشی کنند فورا عربستان سعودی را همردیف حکومت آخوندها می کنند و می گویند در عربستان هم دیکتاتوری هست، چرا

بیشتر بخوانید

بهره گیری هوشمندانه رژیم تروریستی از سازمان های بین المللی

کارهای این رژیم دقیقا همسان کارهای داعش و طالبان و بوکوحرام است اما برخلاف گروههای یادشده، جمهوری اسلامی در عین انجام عملیات تروریستی و آدمکشی طلبکار هم هست و از فرصتها و خلا های موجود در محافل بین المللی و رسانه های خارجی حداکثر بهره برداری را هم می کند.

بیشتر بخوانید