مجتهدی که آرد خراب به نانوایی ها میفروخت

روزی در محضر آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بودم. در ضمن صحبت، از بدی پخت نان شکایت کردند و فرمودند: نانوایی ها نان خوبی نمی پزند. من عرض کردم: از کدام نانوائی نان می گیرند؟ فرمود: فلان نانوائی. من

بیشتر بخوانید