قابل توجه مصدقی ها

این لایحه انتخاباتی است که جناب مصدق نوشته و امضا کرده. لازم به یادآوری است که در آن دوره جناب مصدق از مجلس اختیار تام داشت تا خودش قانون بنویسد و آنرا تصویب و برای اجرا ابلاغ نماید. شما فقط

بیشتر بخوانید