تنبیه سازمان جهانی بهداشت

فرق اصلی ترامپ با دیگر روسای شل تنبان قبلی امریکا این است که نمی گذارد منافع ملی کشورش مورد سواستفاده گلوبالیستها قرار بگیرد. او نشان داده که توی این موارد با کسی تعارف ندارد.

بیشتر بخوانید