بیانیه هم‌بندان ساسان نیک‌نفس: او توسط قوه قضاییه به قتل رسیده است

متن کامل این بیانیه که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، به این شرح است: ناقوس شوم مرگ، بار دیگر برای زندانی سیاسی دیگری به صدا درآمد .بدیهی است که جان انسان‌ها در سیستم بگیر و ببند قضاییه جمهوری اسلامی و

بیشتر بخوانید

ساسان نیک نفس یکی دیگر از پادشاهی خواهان توسط جمهوری جنایت در زمان ریاست رییسی بر قوه قضاییه به قتل رسید!

هر بنی بشری که گرفتار جنایتکاران جمهوری اسلامی در زندانها میشود باید به حال خودش و خانواده اش گریست اما بدا که آن قربانی از قضا طرفدار «پادشاهی» هم باشد. پادشاهی خواهان امروز ایران اکثرا دوران پادشاهی پهلوی ها را

بیشتر بخوانید