ساشا سبحانی و “جانم فدای جمهوری اسلامی” (تیتر اشتباه میباشد)

همین نبود که اون اوایل “سلبریتی” شدنش یک ویدئو از خودش بیرون داده بود که با شلوارک از یک رولز رویس در حال حرکت پیاده میشد و در حالی که کنار روز رویس میدوید میگفت “جونم فدای جمهوری اسلامی”؟ (جونم فدای خامنه ای, یا هر ۲؟)

بیشتر بخوانید