امامی که سالن زیبایی و جراحی پلاستیک داشت

حُبابه والبیّه یکی از زن های مؤمنه ای بود، که در زمان امام محمّد باقر علیه السلام مرتبا به محضر مبارک آن حضرت شرفیاب میگردید.این زن مؤمنه، روزی پس از گذشت مدّت ها، خدمت امام باقر علیه السلام وارد شد،

بیشتر بخوانید