مثل “آدمیزاد”!

امروز انفجاری در یک ناو هواپیما بر در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در سان دیگه گو رخ داد (البته مطمئن هستم الان بیشتر از آمریکا تو سیمای جمهوری اسلامی پوشش گرفته). صرف نظر از اینکه علت اون چی بوده این

بیشتر بخوانید