حکم مصادره اموال جانباخته راه وطن “مصطفی صالحی” صادر شد

حکم ظالمانه مصادره تنها خانه و اموال همسر و کودکان خردسال مصطفی صالحی صادر شده است و طی این حکم این خانواده باید مبلغ ۴۲۵میلیون تومان دیه علاوه بر اعدام مصطفی صالحی پرداخت کند. بنا به اخبار رسیده به کانون حقوق بشری

بیشتر بخوانید