نقش قاسم سلیمانی در کشتار مردم ایران

سردار جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در توئیتی تایید کرد که قاسم سلیمانی در سرکوب معترضان کوی دانشگاه و جنبش سال 88 نقش موثر و حضور میدانی داشته است. چیزی که بسیاری از ماله کشان جمهوری اسلامی سعی در وارونه

بیشتر بخوانید

سه خبر مرگ شیرین، شیرین تر از عسل

وی این مدت 40 ساله زمامداری آخوندها سه بار از مرگ ناگهانی جنایتکاران وابسته به رژیم از اعماق قلبم خوشحال شدم.

نخستین ان زمانی بود که شنیدم لاجوردی (جلاد اوین) توسط مجاهدین در بازار تهران ترور شد. با وجودیکه هیچ رقابت فکری و گرایش سیاسی با مجاهدین نداشته و ندارم ولی واقعا از این کار شجاعانه شان خوشحال شدم. لاجوردی سالها بهترین جوانان این مرز و بوم را فقط بدلیل هواداری از سازمان های سیاسی در زندان اوین به شدیدترین شیوه های قرون وسطایی شکنجه میکرد. پروژه تواب سازی در دوره مدیریت او شروع شد. او برای آنکه مطمئن شود یک زندانی واقعا توبه کرده یا نه از او میخواست طناب دار را بر گردن هم سازمانی های خود بیاندازد. بسیاری از زندانیان دوران طلایی حضرت امام که لاجوردی آنها را شکنجه میکرد و یا اعدام نمود نوجوان بودند و اصلا قادر به تشخیص خوب و بد ایدئولوژی سازمانهای سیاسی آن دوره نبودند.

بیشتر بخوانید