زمین سوخته و مردم نسوخته

اگرچه اکنون ایران به یک سرزمین سوخته تبدیل شده اما مثل ونزوئلا هنوز آنقدر درآمد دارد تا زندگی تجملاتی یک مجموعه هزار خانواده ای زمامداران حکومتی را تامین کند. آنها همین اندازه که پول برای خودشان و نیروهای سرکوبگرشان تامین کنند، اراده ای برای بهبود شرایط زندگی مردم ندارند و این باعث ادامه اعتراضات و درگیری مردم با حکومت خواهد شد.

بیشتر بخوانید