دسته گلی از برادران مسلمان در آلمان

دو برادر که ظاهرا دوقلو هم بوده اند و از برادران مسلمان پناهنده در آلمان می باشند به موزه ای در برلین دستبرد زده اند و از همه موانع سکوریتی و امنیتی آنجا نیز عبور کرده و چندین قطعه از

بیشتر بخوانید