معلوم است که برای سرنگون کردن حکومت اسلامی باید از کشورهای خارجی کمک گرفت!؛ ف. م. سخن

دیدم جناب جمشید برزگر مطلبی نوشته اند با عنوان «تغییر جمهوری اسلامی با کمک خارجی؛ درست یا نادرست؟» که در همین سایت می توانید آن را ملاحظه کنید. این مطلب به دنبال انتشار «نامه ۱۰۲ تن از کنشگران سیاسی و مدنی به

بیشتر بخوانید