سرهنگ حسین فردوس مکان

سرهنگ حسین فردوس مکان متولد 1310 فرمانده قرارگاه ستاد مرکزی ژاندارمری ملی در زمان شاه بود . او پس از انقلاب بازداشت شد و به اتهام محاربه با خدا ، مفسد فی الارض و دست داشتن در کشتار مردم در

بیشتر بخوانید