ماجرای اولین شماره گذاری اتومبیل در ایران

مظفرالدین شاه در آخرین سفرش از اروپا اتومبیلی را خرید به مبلغ شانزده هزار فرانک. این اتومبیل تحت نظارت سفیر ایران در فرانسه ساخته شد و یکسال طول کشید تا به تهران برسد. به همراه این ماشین یک راننده یا

بیشتر بخوانید