سرهنگ محمد هادی احمدی

سرهنگ محمد هادی احمدی متولد 1309 در شهر بروجرد و رئیس شهربانی خرمشهر در ایام انقلاب 57 بود . روز 22 بهمن 57 او با بعضی روحانیون نزدیک به خمینی تماس گرفت و اعلام کرد که حاضر است شهربانی را

بیشتر بخوانید