آقای اسرائیل! سر مار در پاستور است نه نطنز و نوار غزه

برای ما مردم ایران، تشدید این درگیری ها بد نباشد. بالاخره اسرائیل باید بفهمد بین تاسیسات نطنز و بیت رهبری در پاستور تفاوتی نیست. چه بسا اگر بجای حمله به نطنز و پارچین، سر مار را زده بودند امروز مجبور نبودند در تل آویو مردم را به پناهگاههای زیر زمینی بفرستد.

بیشتر بخوانید