تفسیر سیاسی این هفته ایرج مصداقی در تلویزیون میهن؛ یکی از بهترین برنامه های مصداقی تا حالا به نظر من

به نسبت بقیه برنامه های ایرج خان کوتاه هم هست؛ کمتر از ۲ ساعته!!!! از جای خوبش براتون سوا کردم!

بیشتر بخوانید

کانون حقوقدانان ایران: تخمین حضور مردم در انتخابات اخیر مجلس در شهر های بزرگ “12 درصد”

نشست عمومی مهستان: مجلس فرمایشی و مصوبات ضد ملی‌اش با حصور شهاب شباهنگ از کانون حقوق‌دانان ایران

بیشتر بخوانید