حماسه سفر احمدی نژاد به دوبی

احمدی نژاد اگر یکی دو هفته در دوبی می ماند احتمالا عکسهای حضورش در دیسکوها و ساحل دوبی نیز بیرون می آمد. باور کنید توی مخ آخوندهای جمهوری اسلامی، همین چیزها مطرح است. عکس گرفتن خانم های بی حجاب با احمدی نژاد مثل لگد مال کردن قرآن است. احتمالا این آخرین سفر حماسی احمدی نژاد به خارج کشور خواهد بود مگر اینکه عمر احمدی نژاد از عمر جمهوری اسلامی طولانی تر باشد

بیشتر بخوانید