یک خبر خوب دیگر: محمد یزدی هم مرد

کم کم همه کسانی که در انقلاب شوم ۵۷ دخیل بودند دارند شرشان را از سر مردم ایران کم می کنند. جهان بدون این افراد جای امن تری خواهد بود. البته این عوضی ها آنقدر دارایی های مردم را چپاول

بیشتر بخوانید