در نظام جمهوری جنایت رابطه مستقیمی میان شلیک به هواپیما و «جام زهر» وجود دارد!

خواستم بنویسم حضرت خدا خامنه ای، دیدم خدا به اندازه خامنه ای قدرت ندارد. الان من از صبح تا شب به خود خدا فحش خوار و مادر بابت افرینش ۱۲۴۰۰۰ پیامبرش بدهم، نه مرا دستگیر میکند، نه به کهریزک می

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی؛ جنایتکاری برای تمام فصول

سرانجام به مدد پیشرفت تکنولوژی و هوشمندی شهروند خبرنگاران ایران ، رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی مجبور شد اعتراف کند خودش هواپیمای اوکراین را ساقط کرده است. اعترافی تلخ و دیر که باز طبق معمول همه را مقصر این اتفاق جلوه

بیشتر بخوانید