جمهوری اسلامی آغازگر استفاده از سلاح شیمیایی علیه شهروندان اسرائیل

خبر زیر از وبسایت ایندیپندنت فارسی نقل شده. طبق تعریف (Chemical warfare involves using the toxic properties of chemical substances as weapons) این عمل یعنی اقدام به جنگ شیمیایی: فایننشال‌تایمز: هدف حمله اسرائیل منسوب به ایران افزایش میزان کلر در

بیشتر بخوانید