کلاهی گشادتر از دفعات قبل

شما ببینید الان هرکس و هر گروه روحیه جنگجویی دارد، در حال گرفتن قدرت و قدرتمند شدن است. طالبان اگر میخواست راهکار مبارزه بدون خشونت را دنبال کند اکنون می بایست در همان کوههای شرق افغانستان از این روستا به آن روستا فرار میکرد. اولین قدم برای رسیدن به هدف این است که مثل طالبان حاضر باشید برای هدف تان بجنگید.

بیشتر بخوانید