رویش ناگزیر سلمان رشدی ها

مشکل جمهوری اسلامی رویش میلیونی سلمان رشدی ها است. جوانانی که مزخرفات مذهبی را دور ریخته اند و عقل و منطق را سرلوحه باورهای خود قرار داده اند. زمانه عوض شده و مثل آن سالها نیست که کسروی را به قتل برسانند و صدایی از کسی بلند نشود. الان حمایت از تروریسم اسلامی پرهزینه است و پرهزینه تر هم خواهد شد.

بیشتر بخوانید