خیانت سلمان فارسی به ایران زمین

روزبه کازرونی پسر بدخشان کاهن روحانی زرتشتی بود که به دلیل بازگشت از دین اجدادی مورد تعقیب حکومت ایران قرار گرفت. سلمان [روزبه] در دوران کودکی مادرش را از دست داد و عمه او سرپرستی‌اش را به عهده گرفت. او

بیشتر بخوانید