زن مُرده حق ندارد عکس داشته باشد

جمهوری اسلامی چه بلایی بر سر ایران آورده است که حتی عکس زنان بالای سنگ قبرشان تحریک کننده می شود و باید محو شوند؟

از عظمت ایران چه باقی ماند؟

اسلام و آخوندها، همه چیز مثبت این کشور را نابود کردند و جز بدبختی و فلاکت و تحجر و عقب ماندگی دستاوردی نداشتند.

بیشتر بخوانید