آخوند زاده : چرا مسلمانان به هنگام دزدی و تجاوز از «جهنم» نمیترسند!؟

اگر جهنم راست است خالق رحیم و عادل در نظرها یك وجود نامحبوب، یك وجود مكروه و ظالم مشاهده مى شود و اگر دروغ است پس اى واعظان و اى عالمان و اى شارلاتانان! چرا بیچاره عوام را از نعمات

بیشتر بخوانید

گوشه ای از کشتار بابیان در عهد ناصری-۲

ماجرای قتل عام بابیان در تهران بعد از ترور نافرجام ناصر الدین شاه در ۸ شوال ۱۲۶۸ اتفاق افتاده است. طایفه بابیه جماعتی اند که طاقت کشیدن بار شریعت عربی و بار سربارهای امام علی النقی و کوله بارهای شیخ

بیشتر بخوانید

گوشه ای از بابی کشی در عهد ناصری-۱

میرزا آقاخان کرمانی در رساله سه مکتوب خود گوشه ای از بابی کشی در دوران ناصری, که از لحاظ جهالت پهلو به دوران فرخنده و پربرکت جمهوری اسلامی می زند را در نامه ای خیالی که به شاهـزاده جلال الدوله

بیشتر بخوانید