مافیا چگونه اداره میشود و ملاحظاتی در مورد رژیم اسلامی

وقتی که دانشجوی دکترای جامعه شناسی سودیر ونکاتش به یک ساختمان متروکه در یک محله سیاه نشین و فقیر حومه شیکاگو رفت تا یک نظرسنجی در مورد مشکلات آنها انجام دهد بزرگترین شانسی که آورد این بود که کشته نشد.

بیشتر بخوانید