الگوی خامنه ای سوریه است نه کره شمالی

اینقدر که گروه موسوم به اصلاح طلبان نگران سقوط جمهوری اسلامی هستند، خامنه ای و مشاورانش نیستند. حرف اصلاح طلبان و کراواتی های خارج نشین آخوندها این است که اگر انتخابات را رقابتی میکردید و فضا را کمی باز میکردید،

بیشتر بخوانید