آخوندها و بیماریهای مقاربتی

تا قبل از رضا شاه و تاسیس وزارت بهداشت (صحت) و گسترش درمانگاه و بیمارستان ها مردم ایران گرفتار دو بیماری بسیار خطرناک بودند که با رواج استفاده از پنی سیلین و آب لوله کشی این بیماری از بین رفت. مبتلایان به سوزاک و سفلیس در بین روحانیون و قشر مذهبی بیشتر بود زیرا صیغه کردن زنان بی بضاعت که در اطراف حرم امامزاده ها پرسه می زدند در بین آنها رایج تر از بقیه اقشار جامعه بود. از طرفی آنها براحتی نمیتوانستند بیماری خود را پیش طبیب در میان بگذارند.

بیشتر بخوانید