سوگند نامه بقراط و سوگند نامه پزشکان در جهان و ایران

سوگندنامه بقراط متنی است منسوب به بقراط ، پزشک یونانی سده پنجم پیش از میلاد که از قدیم الایام دانش‌آموختگان رشته پزشکی سوگند می‌خورند به آن وفادار باشند. لازم به ذکر است که متن این سوگند نامه در طی سالها و بر اساس مقدسات و دین کشورهای مختلف تغییراتی داشته اما مضمون آن در همه جا و همه زمان ها پایبندی به اصول اخلاقی و احترام به حقوق بیماران است.

بیشتر بخوانید