سپر انسانی، راهبرد سپاه پاسداران در مواجهه با ویروس کرونا- کاوه شیرزاد

سپاه پاسداران با گروگان گرفتن جان و سلامت مردم ایران، می‌خواهد قهرمان مبارزه با ویروس کرونا شناخته شود تا به اهداف سیاسی‌اش دست یابد.

بیشتر بخوانید