شاهزاده رضا پهلوی: نبود استراتژی در سیاست غرب، زندگی مردم ایران را سخت تر می کند

زمان آن رسیده که جهان به خواست مردم ایران توجه کرده و با جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم یاغی برخورد کند و به هموطنانم در تلاششان برای آزادی یاری دهد. غرب باید به جمهوری اسلامی نشان دهد که از اصول و شهروندان خود دفاع خواهد کرد. اگر غرب چنین نکند، بیم آن را دارم که تیرهای بیشتری تحت نام خدا افراد بی‌گناه بیشتری را هدف قرار دهد.

بیشتر بخوانید