مجتهدی که آفتاب سوزان مخش را تاب داده بود

آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی فرمودند: روزی برای زیارت اهل قبور به قبرستان وادی السلام در نجف اشرف رفته بودم. هوا بسیار گرم بود و آفتاب بسیار شدید و سوزان بود. رفتم زیر سایبانی که روی یکی از

بیشتر بخوانید