جنایتکاران جمهوری اسلامی (سید ضیا میرعمادی)

این اخوند جنایتکار که در تصویر میبینید سید ضیا میرعمادی است . از پیشینه پیش از انقلاب وی اطلاعی در دست نیست اما از سال 1360 به عنوان دادستان انقلاب اسلامی هرمزگان برگزیده شد و به گفته خودش در صدور

بیشتر بخوانید