یعنی چه؟ مگر مصاحبه جای سوال پرسیدن است؟

این آقای سید پرویز فتاح رفته مصاحبه و مجری احمق جرات کرده از او در مورد اقداماتش سوال کند. از قدیم گفته اند نگاه به دست ننه کن، مثل ننه غربیله کن. سید پرویز هم نگاه به رهبر عالیقدر علی

بیشتر بخوانید