این انقلاب از روز اول خر تو خر بود

لابلای صفحات روزنامه اطلاعات تیرماه پنجاه و هشت چشمم به حادثه تیراندازی یک پاسدار الاغ به سیروس مشفقی شاعر مشهور ایران خورد: آن روزها همه خیابان های شهرهای ایران پر بود از پست های ایست و بازرسی. از قیافه طرف

بیشتر بخوانید