ریشه حمل خنجر توسط سیک ها و ارتباط آن با آیین “رحمانی” اسلام!

پیروان Sikhism که یکی از ۳ مذهب عمده هندوستان است (به علاوه هندویسم و اسلام) موظف هستند که همیشه با خود یک خنجر که به آن kirpan میگویند حمل کنند. حمل خنجر تا قرن ۱۶ میلادی برای سیک های هند

بیشتر بخوانید