دستگاه سی تی اسکن دوزاری

باور کنید سطح تکنولوژی در جمهوری اسلامی حتی پایین تر از وحشی های حوثی هاست. ببینید یک ولت متر سی دلاری را برداشته اند و برچسب آنرا عوض کرده اند و تبدیل شده به یک دستگاه سی تی اسکن  

بیشتر بخوانید