درسی که شاهزاده به ما داد، علیرضا نوری‌زاده

جمعه شب، ساعاتی پیش از به پایان رسیدن قرن چهاردهم و سال ۱۳۹۹ شمسی، باشاهزاده رضا پهلوی گپی جانانه داشتم. از نخستین دیدارمان در لندن ۳۹ سال میگذرد از آن پس بسیار یا به طور خصوصی و یا در رسانه‌های

بیشتر بخوانید

آیا پادشاهی به ایران باز میگردد؟

میگویند ملا نصرالدین کاری نداشت و نشسته بود سورن به بیضه هایش میزد. من نیز چون کار بهتری ندارم میخواهم اینجا خودم را مضحکه نموده و اعلام نمایم که اگر همین فردا پادشاهی را به من پیشنهاد کنید آن را

بیشتر بخوانید

عبور رضا پهلوی از «سنگ اندازان» ۵۷ تی؛ جناب پهلوی، بلوغ سیاسی شما مبارک باشد!

سال ۹۶ بود که من به عنوان یک شهروند ساده عقیده سیاسی ام را در یک جمله ساده خلاصه کردم: نه به سلطنت، آری به رضا پهلوی تا «براندازی»! یادم می آید وقتی من به عنوان یک شهروند عادی و

بیشتر بخوانید

اشتباه استراتژیک شاهزاده رضا پهلوی

اخیرا فایل صوتی از شاهزاده رضا پهلوی منتشر شده، که عدم تمایل خویش به جایگاه پادشاهی را عنوان کرده و سیستم مناسب برای کشور را جمهوری عنوان نموده است. بسیار خوب این صحبت ها در جهت همگرایی نیروهای اپوزسون بسیار

بیشتر بخوانید