نقشه زنده پیشروی طالبان

درمقاله زیر (انگلیسی) شرح داده میشود چگونه طالبان و متحدانش (پاکستان و چندین گروه جهادی، شامل القاعده) در خفا ازمدتها پیش یک عملیات کاملا حساب شده نظامی را طراحی و تدارک و بلافاصله پس از اعلام خروج نیروی های آمریکا

بیشتر بخوانید