سقوط دومین مرکز استان افغانستان بدست طالبان

ساعتی پیش شواهدی منتشر شدند که سقوط شبرغان (مرکز ولایت جوزجان) بدست طالبان را تایید میکنند. این استان در شمال افغانستان قرار دارد و با کشور ترکمنستان هم مرز است. بر خلاف زرنج (که دیروز بدون نبرد سقوط کرده بود)

بیشتر بخوانید