باز هم زدند البته دیشب!

حدود ساعت یک یا دو بامداد روز جمعه سه انفجار بسیار مهیب در شرق تهران بسیاری از مردم آن اطراف را وحشت زده کرد. بطور قطع و یقین مراکز نظامی سپاه تروریستی دود شد و رفت هوا. مهمترین مدرک درستی

بیشتر بخوانید