تنش بین ترکیه و رژیم به نفع مردم ایران است

اردوغان برای شرکت در جشن پیروزی جمهوری آذربایجان بر ارمنستان به باکو سفر کرده بود و در آنجا شعری را خواند که مربوط به دوره ای از تاریخ است که قفقاز از ایران جدا شد و رود ارس مرز جدایی

بیشتر بخوانید