پوستر انتخاباتی مزین به چهره نکبت شهاب حسینی؛ هیس! رای دهندگان فردا فریاد نمیزنند!

فراموش نکنیم که بارها خامنه ای تاکید کرده است رای های مردم در هر انتخاباتی در چارچوب نظام، رای به کل نظام است. پس فراموش نکن، رای تو رای به خامنه ای است وبس! تمام سلبریدی های حکومتی که در

بیشتر بخوانید