اعلام آمادگی مشروط «شورای مدیریت گذار» برای همکاری با رضا پهلوی

شورای مدیریت گذار، متشکل از اعضا و دیدگاه‌های سیاسی متنوع از جمهوری‌خواه تا مشروطه‌خواه، حاضر است با حفظ استقلال سازمانی و نگاه برابر با آقای رضا پهلوی همکاری نماید.»

بیشتر بخوانید