خشم حسن روحانی

‏از شدت عصبانیت سخنان امروز حسن روحانی در هیئت دولت و همچنین از مقاله تند دیروز کیهان شریعتمداری میتوان بطور قاطع گفت که ماجرای لو رفتن نوار صوتی ظریف اصلا سناریوی رژیم نبوده و تحت مدیریت آنها صورت نگرفته است.‏این

بیشتر بخوانید