ژئولوژی در مکتب اهل بیت

شخصی به نام ابن تغلب نقل می کند از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: زمین بر چه استوار است؟ فرمود: بر ماهی! گفتم: ماهی بر چه استوار است؟ فرمود:  بر آب. گفتم:  آب بر چه استوار است؟ فرمود: بر

بیشتر بخوانید

یک دروغ کله گنده در اصول کافی

علی ابن ابراهیم گوید: پدرم نقل کرد که گروهی از شیعیان از شهرهای دور آمدند و از حضرت جواد علیه السلام اجازه تشرف گرفتند (یعنی میخواستند به مکه بروند) و به خدمتش رسیدند. در یک مجلس، سی هزار مسئله از

بیشتر بخوانید