فعالان سیاسی خارج از کشور

فعالان سیاسی خارج از کشور ۳ گروه هستند:۱- خود رهبر پندارناز کسانی که در شبکه های اجتماعی به بقیه میگویند “چه کار کنید” تا امثال بنی صدر و مریم رجوی که فرمان “به پا خیزید” و “قیام” میدهند. ۲- خبرنگاران

بیشتر بخوانید

بلند کردن تابلوی حقوق بشر برای ایران را باور کنیم یا کارنامه خمینی و مثلث بیق را؟

مستند صادق قطب زاده فرزند انقلاب را وقتی دیدم، دو نکته نظرم را حلب کرد. یکی هنرپیشه فرانسوی که او را «پفیوز» خطاب میکند و دیگر این تابلوی حقوق بشر برای ایران که صادق فطب زاده در دستش گرفته بود

بیشتر بخوانید