داروی خودشان را برای خودشان تجویز کن؛ هشتگ و بیانیه ابزار «براندازی» نیست!

برای از میان بردن دشمن در هر جنگی ابتدا باید به شناخت کامل از آن دشمن برسیم. شاید ساده ترین راه برای سرنگونی این حکومت، گوش کردن به حرفهای خامنه ای است؛ تعجب کردید؟ فکر میکنم پس از اعتراضات سال

بیشتر بخوانید